Tähtis ei ole mis sul on,
vaid kes sul on.

Sigmund Freud

Pereteraapia

Mis on pereteraapia?

Pereteraapia tegeleb perekonnaliikmete vaheliste suhetega. Teraapia vaatleb esitatud või tajutud probleemi üle põlvkondade ja läbi pereliikmete vaheliste suhete. Teraapia fookuses on pereliikmete vahelised suhted. Suhted on kõikjal, isegi kui ei suhelda, on see suhe siiski. Suhted mõjutavad meie igapäevast elukvaliteeti ja tervist. Ühes raamatus kõnetas mind tsitaat: “Ütle mulle, millised on su suhted, ja ma ütlen sulle, milline on sinu tervis.”

Perekonda iseloomustavad erinevad arengutsüklid ja kooslused, mis pereliikmetele erinevaid väljakutseid esitavad. Paarisuhte erinevad hoiakud, uskumused ja väärtushinnangud tekitavad pingeid täiskasvanute vahel. Pinge, mis partnerite vahele ära ei mahu, liigub lastele. See omakorda paneb lapsi ebmugavalt tundma. Laps käitub halvasti, kui tunneb end halvasti. Pereteraapia toob nähtavaks, kuidas ärevus pereliikmete vahel liigub ja mis mõju on sellel suhetele.

Minust

Vaated ja hoiakud
Renee Nahkur

Minu nimi on Renee Nahkur. Minu viimane suhe on kestnud üle 25 aasta ja ma olen ühe täiskasvanud poja isa. Minu klientideks on pered ja üksikisikud, kellel on olnud teineteisega lahendamatuna näivaid erimeelsusi. Olen üle viie aasta teinud tööd agressiooni ja lähisuhtevägivallaga nii grupijuhina kui ka individuaalselt. Tehes tööd ainult ühe osapoolega, mõistsin, et perele on oluline saada jõustatud kogu peresüsteemi ulatuses. Nii jõudsin arusaamiseni, et oluline on näha perekonda läbi mitme põlvkonna ning näha nende mõju teineteisele. Seega tundus loogilise jätkuna asuda süsteemset pereteraapiat õppima.

Kogu senine õppeprotsess on olnud minule väga huvitav ja põnev aeg. On ääretult tähtis mõista, kui olulised on peresüsteemi heaks toimimiseks kvaliteetsemad suhted pereliikmete vahel. Oma töös olen veel märganud, kui tähtsal kohal on pereliikmete uskumused, veendumused ja lootused teineteisele. Usun, et meil kõigil on olemas vajalikud ressursid igapäevaseks toimetulekuks, aga elus on hetki, kus nende nägemine on mingil põhjusel kas häiritud või piiratud. Pereteraapia on võimalus need oskused ja toimetulekumehhanismid nähtavaks tuua.

Nii nagu iga inimene on unikaalne, nii on ka iga suhe ainulaadne. On meeliliigutav näha inimeste püüdluseid paremate suhete nimel pingutamas. Mind on alati kõnetanud USA sotsioloogi Warren Farrelli ütlus: “We are all in the same family boat. When only one sex wins, both sexes lose.“ Isegi siis, kui mõnel pereliikmel mõistmine mõnel korral kohe ei õnnestu või uus oskus ei rakendu, on oluline anda aega uuesti proovida ning katsetada.

Oluline on mõista, et nii nagu maailm ise ei ole täiuslik, ei ole ka inimesed selles täiuslikud. Lihtsam oleks hukka mõista. Mina olen valinud mõistmise tee ja mul on siiras soov seda omandatud oskust ka enda klientidele jagada. Lähtun uskumusest, et ükski inimene ega suhe ei ole vale. Me ei sünni maailma halbade ja headena. Kedagi ei saa süüdistada, et ta eksis. Saame mõelda, et ta ei osanud. On suur väärtus toetada ja teha koostööd inimestega, kes tahavad osata. Kui on tahe, on ka tee.

Väljaõpe Arrow
Renee Nahkur

Tagasiside

Kliendid pereteraapiast. Nimed muudetud.

Madis (44) ja Malle (45), abielupaar
Teraapias saime teada, kuidas ja miks meil ei õnnestu keerukatest asjadest rääkida. Pidime teineteisele tunnistama, et meil olid partneritena teineteisele ebarealistlikud ootused. Õppisime, kuidas olla paarisuhtes kuulatud ja märgatud. Saime avastada meie vanemate poolt meile „kaasa antud“ oskuste ja hoiakute ning mustrite mõju meie suhtele. Tänu teraapiale oskame toime tulla ka eraldi olles, ilma et teine end ebamugavalt tunneb. Saame tegeleda hobidega, mis meile inimestena väga tähtsad on. On kergendav, et need teemad on nüüd ära räägitud.

Maie (70), Kristi (42) ja (Elis 20), vanaema, ema ja tütar
Meil on hea meel, et julgesime ette võtta teraapia teekonna ja saime seeläbi teadlikumaks, mismoodi eelmiste põlvkondade uskumused ja väärtused mõjutavad ja ka määravad nooremate põlvkondade suhteid. Me ei olnud kunagi saanud mõelda ja kuulata, mis elu on elanud meie vanemad ja vanavanemad. Saime kogeda, kui tähtsad me tegelikud teineteise jaoks oleme ja kui palju me tegelikult üksteisest hoolime. Tuli välja, et me ei osanud ega julgenud oma tunnetest rääkida.

Kaarel (39), Veronica (36), Kevin (16) ja Mia (4), kärgpere
Teraapias õppisime arvestama teineteisega. Saime teada ja mõista kärgperele iseloomulikke väljakutseid. Mõistame laste vaateid ja vajadusi hoopis teise nurga alt. Oleme teadlikumad, millele peresuhetes rohkem tähelepanu pöörata. Lisaks saime kinnitust, et olime lapsevanematena unustanud enda suhte mehe ja naisena.

Gennadi (72), Jevgeni (48), Helena (20), Viktoria (17), vanaisa ja isa koos kahe tütrega
Oli üllatav, aga kergendav teada, kui olulised on meeste, vanaisade ja isade rollid laste sh tütarde kasvatamisel. Teraapia andis juurde oskuseid ja enesekindlust teha asju teistmoodi. Võtta vastu otsuseid. Peale seda, kui kuulasime päriselt, mida keegi soovib ja tahab, et asjad oleksid paremini, muutusime me teineteisele turvaliseks. Meil tekkis usaldus teineteise vastu. See oli nii soe tunne, et me oleme pere ja me saame toetada ja toetuda.

Hinnakiri

Pereteraapia
90 eur kuni 90 min
Põlvkondadeüleste düsfunktsionaalsete suhtemustrite, uskumuste ja hoiakute märkamine, mõistmine ja muutmine. Pereliikmetevaheliste suhete mõju elukvaliteedile ja tervisekäitumisele. Peresüsteemi parema toimetuleku toetamine. Laste ja vanemate vaheliste suhete parandamine. Psühhosomaatika ja kooliprobleemid.
Paariteraapia
80 eur kuni 75 min
Partneritevahelise suhtlusdünaamika uurimine. Reaktiivsuse mõistmine. Taastuv lugupidav ja austav suhtlus. Teineteise kuulamine ja mõistmine. Usalduse taastamine. Raskete vestluste toetamine. Lahutusega seotud teemad.
Individuaalteraapia
70 eur kuni 60 min
Isiklike uskumuste, hoiakute ja väätushinnangute mõju elukvaliteedile ja tervisekäitumisele. Otsuste tegemine, elluviimine ja eluraskustega parem toimetulek.
Pane tähele!
  • Kirjutades proovige esinevat probleemi pisut kirjeldada
  • Kui telefon ei vasta, siis olen hõivatud. Helistan tagasi või saatke palun tekstiga lühisõnum
  • Peale kl 17.00 ja nädalavahetustel lisandub hinnale 15 eurot
  • Vastuvõtu aega saab tühistada hiljemalt sellele eelneval tööpäeval, 24 tundi enne broneeritud aega. Kui mingil põhjusel otsustate siiski lepitud seansiajast loobuda, siis andke teada kas e-kirja teel või saatke lühisõnum mobiiltelefoni numbrile. Ära öeldud aja saan pakkuda mõnele teisele kliendile
  • Kui teatate hiljem või seansile kohale ei ilmu, siis olete siiski kohustatud seansi eest tasuma kogu ulatuses