Väljaõpe

Arrow Olen õppinud Tallinna Ülikoolis bakalaureuse tasemel psühholoogiat. Plaanin enda teadmisi lähiajal täiendada magistri tasemel. Tänaseks olen lõpetanud pereteraapia pädevuskoolituse I astme ja II astme ning õpin supervisiooni III astme õppes.

Arrow Olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige. Olen Justiitsministeeriumi poolt ellu kutsutud vägivalla vähendamise arengukava töögrupi liige. Lisaks süsteemsele pereteraapia õpingutele olen leidnud võimalusi enesearendamiseks.

Mõned läbitud koolitused:

Peretööalane täiendusõppe kursus "Paarisuhte ehituskivid", koolitus ”Lepituseni iseenda eluga”. Saara Kinnunen (Soome), sotsiaalpsühholoog ja psühhoterapeut

Koolitus "Vestlused leinajatega", psühhiaater ja psühhoterapeut Florence Schmitt (Soome)

Koolitus "Turvaline perenõustamine perevägivalla ja sõltuvustega toimetulekul integratiivse psühhoteraapia põhimõtete ja viimaste uuringute valguses", Tero Pulkkinen, psühhoterapeut (Soome)

Koolitus "Hingehoid-leinanõustamine", Kaido Soom, teoloogiadoktor

Koolitus "Lein vanemas eas" TÜ, Karmel Tall

Koolitus "Leinava pere hingehoidlik toetamine", hingehoidja ja perenõustaja Naatan Haamer

Koolitus „Kuidas toetada vanemlust pärast lahutust ning kärgperes?“, peteterapeudid Saija Falck ja Anssi Tietäväinen (Soome)

Koolitus "Psühhoanalüütiline käsitlus paariteraapiast", Anne Anttonen, pere- ja paariteraapiakoolitaja (Soome)

Kursus "Rühmaprotsessid ja –juhtimine", hingehoidja ja perenõustaja Naatan Haamer

Koolitus „Vägivaldse käitumisega inimene - kas alati ka psüühikahäire diagnoosiga?", psühhiaater Reine Pilli

Koolitus "Ravi ja nõustamine seksuaalkäitumisprobleemide korral", psühholoog Margus Veem

Koolitus "Psühhopatoloogia ja farmaoloogia", psühhiaatrid Anne Kleinberg, Madis Parksepp

MTÜ Vaiter “Hoolivad isad” grupijuhi koolitus., Caring Dad Facilitator Training (24h) Dermot Brady, Kingston University, Elaine Gaskell-Mew; St. Michael’s Fellowship UK Lyömätön Linja (meeste vägivalla katkestamise programm), Lyömätön Linja Espoossa ry

PREP üksikisiku „Minu suhe on minu kätes“, WMR koolitaja koolitus

Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus. Milano süsteemse pereteraapia mudeli uute ideede treening, koolitaja Umberta Telfener

Kehakesksed sekkumised skeemiteraapias, koolitaja Janis Briedis, UK, skeemiteraapia treener ja superviisor

“Psühholoogiline trauma ja traumateraapiad - kaasaegne käsitlus”, koolitaja Kaia Kastepõld-Tõrs, Tartu Ülikooli õppejõud, psühhoterapeut, kliiniline psühholoog